Natječaji za financiranje projekata

Kod prijave za financiranje projekta prije svega provjerite jeste li prihvatljivi prijavitelj i što se sve sufinancira kako bi bili sigurni da ste pronašli pravi natječaj.

DATUM: 25.05.2018.

Natječaji za financiranje projekata proizlaze iz strateških i operativnih dokumenata, a mogu ih raspisati lokalne i regionalne samouprave te ministarstva, stručna tijela europske unije ili različite fondacije, tvrtke, lokalne akcijske grupe i drugi.

Sadržaj natječaja i programski dokumenti

Sva područja koja se mogu financirati definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Natječaji za financiranje projektnih prijedloga definiraju kriterije, mjerila i postupke za dodjelu i korištenje bespovratnih sredstava. Aktivnosti projektnog prijedloga kojeg prijavljujete na natječaj moraju pridonositi zadovoljenju potreba područja u kojem se natječete i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih natječajem, ali i relevantnim strateškim dokumentima na nivou Europske unije, države, regionalne i lokalne samouprave.

Natječaji za financiranje sadrže sažetak, upute za prijavitelje, obrazac proračuna i ostale obrasce ovisno o kojem se natječaju radi i kakvi su njegovi uvjeti prijave. Na primjer, ako je na natječaju ponuđena opcija partnerstva ili definirana njegova nužnost, isti će sadržavati i obrasce izjava za partnere.

Natječajna dokumentacija

Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku, određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokumenti su Upute za prijavitelje, a predlažemo da za natječaje koji vas zanimaju prije svega provjerite tko se može prijaviti (prihvatljivost prijavitelja) i što se sve sufinancira kako bi bili sigurni da ste pronašli pravi natječaj.

Zaključno, u bilo kojem natječaju potrebno je minimalno razmotriti sljedeće elemente:

  • Ciljeve natječaja i kontekst
  • Prihvatljive aktivnosti i prioritete
  • Uvjete prihvatljivosti prijavitelja i partnera
  • Rok natječaja
  • Financijski okvir prijedloga projekata
  • Količina potrebne dokumentacije i koraci u postupku.