Na koliko dana godišnjeg ima pravo zaposlenik?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Sukladno zakonu o radu, radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna. Ako je radnik osoba s invaliditetom tada ima pravno na najmanje 5 tjedana godišnjeg odmora.

Godišnji odmor utvrđuje se brojem radnih dana u tjednom rasporedu radnika, a u petodnevnom radnom tjednu radnik ima pravo na minimalno 20 dana odnosno četiri tjedna godišnjeg odmora. Radnik koji radi u šestodnevnom radnom tjednu ima pravo na 24 dana godišnjeg odmora, odnosno četiri tjedna. Radnik koji se prvi put zaposli ili ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa.

Radnik koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, a kod poslodavca je radio manje od šest mjeseci, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora. Razmjeran dio utvrđuje se u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Blagdani i neradni dani određeni zakonom, razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovlašteni liječnik, te dani plaćenog dopusta, ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima tada tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor mora iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora djelatnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.