Na koji se način udruga može baviti gospodarskom djelatnošću ako je neprofitna?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Izmjenom Zakona o udrugama omogućeno im je obavljanje gospodarskih djelatnosti čime se potiče održivost poslovanja udruga te osigurava ravnopravna tržišna utakmica za sve sudionike.

Zakon omogućuje obavljanje djelatnosti trgovine i neprofitnim pravnim osobama. Bez ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta, a sukladno posebnim propisima, one zbog ostvarivanja svojih ciljeva mogu obavljati sve djelatnosti utvrđene statutom, osim onih koje su zakonom izričito zabranjene. Također mogu obavljati prodaju robe ili usluga, kao zakonski dopušten oblik trgovine na malo, u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, znanstvenih i drugih javnih ustanova, kao i prostorima koji se smatraju zaštićenim područjem prirode.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Gospodarska djelatnost definirana je Općim poreznim zakonom kao razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

Razmišljate li o udruzi kao pravnom obliku u kojem ćete razvijati svoje poslovanje, provjerite i druge korisne izvore:

  • Zakon o udrugama
  • Opći porezni zakon
  • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
  • Zakon o pružanju usluga u turizmu
  • Zakon o trgovini
  • Ministarstvo uprave
  • Ministarstvo turizma
  • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  • Ministarstvo uprave – Uredi državne uprave u županijama.