Može li se članarina plaćati u gotovini?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Ako vam član udruge uplati članarinu u gotovini ona se tretira kao primitak ili prihod u poslovnim knjigama. Visina članarine određena je u odluci koju je donijela skupština. Za članarinu naplaćenu u gotovini potrebno je napraviti blagajničku uplatnicu i evidentirati uplatnicu u blagajničkom dnevniku pod primitak u gotovini.

Takav primitak se iz blagajničkog dnevnika evidentira i u poslovne knjige. Nakon toga udruga ima obvezu položiti članarinu na žiro-račun za što mora napraviti blagajničku isplatnicu (može i za više članarina zajedno), evidentirati isplatnicu u blagajničkom dnevniku, ispuniti HUB3 obrazac za polog na žiro-račun i izvršiti uplatu.

Navedeni polog gotovine na žiro-račun se ne evidentira u poslovnim knjigama pod izdatak/trošak jer trošak nije nastao već je samo promijenjen novčani oblik. Kako bi se skratio ovaj postupak kod poziva za uplatu članarina zamolite članove da vam uplaćuju članarinu direktno na žiro-račun, te navedite podatke o uplatnim računima i pozivu na broj.