Loko vožnja – neprofitne organizacije

Loko vožnja je korištenje privatnog vozila zaposlenika ili vanjskog suradnika u službene svrhe do 30 km u jednom smjeru.

DATUM: 08.04.2018.

Gradska vožnja, do 30 km od sjedišta tvrtke, još se naziva i loko vožnja te se pod tim nazivom i radi obračun za određeni mjesec. Osobi koja na ovaj način koristi privatni automobil organizacija može neoporezivo isplatiti dvije kune po prijeđenom kilometru.

Loko vožnja i evidencija

Dnevna evidencija loko vožnje vodi se za putovanje do 30 kilometara u jednom smjeru. Za sva putovanja preko 30 kilometara u jednom smjeru mora se otvoriti putni nalog. Takva putovanja ne evidentiraju se u Evidenciji loko vožnje.

Ako se privatni automobil koristi za službene svrhe u mjestu odnosno naselju (loko-vožnja), osoba koja koristi automobil obvezna je voditi dnevnu evidenciju za obračun naknade za korištenje automobila.

 

Evidencija o prijeđenim kilometrima osobito sadrži podatke o:

 • nadnevku i vremenu korištenja automobila,
 • broju prijeđenih kilometara,
 • nazive prijeđenih lokacija,
 • podatke o automobilu (marka i registarska oznaka automobila),
 • izvješće o radu,
 • početno i završno stanje brojila (dnevno za prijeđene lokacije u službene svrhe te ukupno na početku i na kraju obračunskog razdoblja),
 • ime/naziv i adresu organizacije odnosno isplatitelja primitka,
 • ime i prezime osobe,
 • nadnevak obračuna i obračun,
 • iznos primitka za isplatu te,
 • potpis ovlaštene osobe.

Evidenciji se obvezno prilažu računi za kupljeno gorivo.
Neoporezivi iznos loko vožnje može se isplatiti i u gotovini. Isplata ovakvog primitka se prijavljuje putem JOPPD obrasca.

Upotreba službenog automobila

Službeni automobil organizacije smije se koristiti samo u službene svrhe. Naravno, i za korištenje službenog automobila potrebno je voditi Evidenciju prijeđenih kilometara (obračun loko vožnje). Ako se službeni automobil koristi u privatne svrhe to se smatra primitkom u naravi i za to se moraju platiti doprinosi i porez. Vožnja na posao i s posla nije vožnja u službene svrhe, automobil bi trebali ostaviti parkiran ispred tvrtke.