Likvidator knjigovodstvenih isprava u udrugama

Udruga u sustavu gospodarske djelatnosti mora imati likvidatora dokumentacije koji provjerava formalnu, materijalnu i računsku ispravnost knjigovodstvenih isprava prije predaje računovođi.

DATUM: 30.05.2018.

Prema Zakonu o računovodstvu, sve domaće i strane udruge kojima je temeljna svrha i djelovanje stjecanje dobiti obvezne su imenovati osobu odgovornu za kontrolu vjerodostojnosti isprava (likvidator). Zakon o računovodstvu propisuje sadržaj knjigovodstvenih isprava i način njihove likvidacije (provjere valjanosti). Zakon propisuje obvezu potpisivanja knjigovodstvenih isprava, uz iznimku koja se odnosi na račune koje je izdala udruga (samo ako sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa).

Kontrola vjerodostojnosti

Knjiženje poslovnih događaja provodi se na temelju vjerodostojnih i urednih knjigovodstvenih isprava. Prije knjiženja, ispravu valja provjeriti vjerodostojnost isprave. Provjeru obavlja likvidator knjigovodstvenih isprava. Likvidator mora prije knjiženja provjeriti ispravnost svake isprave te istu potpisati i time odobriti njezino knjiženje.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora donijeti Odluku o imenovanju likvidatora. Likvidator provjerava formalnu, materijalnu i računsku ispravnost knjigovodstvenih isprava. Isprave koje ne zadovoljavaju ispravnost, vraćaju se izdavatelju na ispravak.