Koliko se plaća prekovremeni i rad vikendom?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Prema Zakonu o radu poslodavac treba radniku isplatiti povećanu plaću, i to za:

  • rad nedjeljom
  • rad u otežanim uvjetima rada
  • rad noću
  • rad blagdanom
  • prekovremeni rad

Zakonom o radu predviđeno je pravo na nesporno povećanu plaću, no nije određen način utvrđivanja povećane plaće. Tako da poslodavac koji nije uvjetovan kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim aktom može povećati plaću za 0,10 %, jer Zakon ne definira postotak povećanja plaće. Navedeni dodatak predstavlja radnikovu bruto plaću, te je poslodavac u obvezi na sve stavke povećane plaće platiti i zakonski propisane poreze i doprinose.

Prekovremeni rad se može ugovarati samo u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe. Radnik tada na zahtjev poslodavca mora raditi dulje od punoga odnosno nepunoga radnog vremena (prekovremeni rad), ali najviše do osam sati tjedno.