Koji su obavezni elementi ugovora o radu?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 27.05.2018.

Ugovor o radu sukladno Zakonu o radu mora obavezno sadržavati podatke o:

  1. strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu;
  2. mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima;
  3. nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova;
  4. danu početka rada;
  5. očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme;
  6. trajanju plaćenoga godišnjeg odmora[1] na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora;
  7. otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova;
  8. osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo;
  9. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Ugovor o radu se može sklopiti na određeno i neodređeno vrijeme. Ako ugovor sklapamo na određeno vrijeme pored gore navedenih stavki moramo obavezno navesti i vrijeme trajanja ugovora na određeno i zašto se osoba prijavljuje na određeno (povećanje obima posla, trajanje projekta, zamjena za bolovanje i sl.).

[1] Prema Zakonu o radu radnik ima pravo na godišnji odmor od minimalno 4 tjedana, dok osobe s invaliditetom imaju pravo na godišnji odmor od minimalno 5 tjedana.