Koji su minimalni tehnički uvjeti za posluživanje hrane?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 27.05.2018.

Pored minimalnih tehničkih uvjeta za sve ugostiteljske objekte, za kategorizaciju pizzerije na primjer potrebno je imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

Osim toga potrebno je:

 • na glavnom ulazu u ugostiteljski objekt istaknuti vrstu i naziv objekta,
 • noću moraju biti osvijetljene, potpuno ili orijentacijskim svjetlom, sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti,
 • objekt mora biti priključen na javnu telefonsku mrežu, osim na mjestima gdje takve mogućnosti ne postoje,
 • opremljen opremom za gašenje požara i pružanje prve pomoći,
 • osiguran odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,5 “C, uz mogućnost prozračivanja,
 • visina od poda do stropa u prostorijama za boravak, blagovanje i u prostorijama za usluživanje gostiju, mora iznositi 2,80 m,
 • porculan, staklo, stolno rublje i pribor zajelo moraju biti zaštićeni od prašine i u vrijeme kada nisu u uporabi,
 • imati jedan zahod za žene, s pretprostorom i jedan zahod za muškarce, s pisoarom i pretprostorom za objekt  kapaciteta do 80 sjedećih mjesta,
 • s unutarnje strane zahoda mora biti: jedna kuka za vješanje odjeće, naprava za zaključavanje ili zasunjivanje vrata i posuda za otpatke, a u zahodu za žene i polica za odlaganje torbice, toaletni papir, četka za čišćenje školjke, sredstvo za osvježavanje prostora,
 • kuhinja mora biti opremljena odgovarajućim termičkim uređajima, mora imati rashladnu komoru ili rashladne uređaje za namirnice s odvojenim pretincima za meso i ribu, radne površine, prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica, kuhinjsko posuđe odgovarajuće kvalitete, odvojene prostore sa sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa, s tekućom toplom hladnom vodom. Sudoper za pranje bijelog posuđa mora imati dvodijelno korito. Ako se pranje bijelog posuđa obavlja strojno dovoljno je jednodijelno korito, Kuhinja mora imati priručne prostore za čuvanje namirnica,
 • prostor za pripremanje jela mora imati odgovarajući termički blok, radnu površinu za čišćenje i obradu namirnica te dvodijelno korito za pranje posuđa s tekućom hladnom i toplom vodom,
 • u jelovniku i karti pića navode se jela, pića i napici i druge ugostiteljske usluge koje se nude gostima, te njihove cijene na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku.