Koje su neoporezive isplate volonterima?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Prema Zakonu o volontiranju volonterima se može neoporezivo isplatiti:

 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje,
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem,
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova prehrane, zbrinjavanja i obuke životinje u vlasništvu volontera koja sudjeluje u aktivnostima ili uslugama volontiranja,
 • novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja medicinskih usluga i cjepiva primljenih u svrhu obavljanja volontiranja,
 • novčane naknade isplaćene za troškove edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje,
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova koji nastanu u vezi s izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti,
 • novčane naknade isplaćene za premije osiguranja volonterke ili volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe,
 • džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da svota džeparca ne premašuje svotu dnevnica propisanih za državne službenike,
 • novčana sredstva isplaćena u svrhu naknade troškova pribavljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja,
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za druge troškove koji nastanu u vezi s obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti,
 • isplaćene svote dobitnicima Državne nagrade za volontiranje,
 • naknade i troškovi isplaćeni u sklopu programa Europske unije i međunarodnih programa koji se odnose na financiranje programa volontiranja.

Volonterima koji ne ostvaruju naknadu troškova koja je oporeziva kao drugi dohodak, mogu se bez oporezivanja nadoknaditi troškovi službenog puta, kao što su troškovi prijevoza i smještaja u visini stvarnih troškova. Preporučuje se da računi glase na pravnu osobu jer je time postignut veći stupanj vjerodostojnosti. Mogu im se nadoknaditi i troškovi prehrane ako imaju račune koji potvrđuju nastali izdatak. Zakonom o volonterstvu uređeno je pravo volontera na isplatu džeparca za putovanja, ali samo do visine dnevnice propisane za državne službenike (150,00 kn puna dnevnica).