Koje izvještaje moram predavati i u kojim rokovima?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Udruga koja je u sustavu poreza na dobit mora voditi odvojene knjigovodstvene evidencije za gospodarsku i neprofitnu djelatnost kako bi se mogla jednostavno izračunati dobit organizacije.

Za cjelokupno poslovanje udruga predaje financijske izvještaje do 28.02. i to FINA-i, dok će za gospodarsku djelatnost dodatno morati najkasnije do 30.04. predati poreznoj upravi PD obrazac s analitičkom bruto bilancom po razredima (navedeno se odnosi na prihode i rashode koji se razgraničavaju), te obrazloženje kako je izračunat poslovni rezultat za gospodarsku djelatnost. I naravno, nakon obračuna poreza na dobit od 12% preostalu neto dobit udruga mora koristiti za ostvarenje svoji ciljeva, te će porez na dobit s akontacijama morati kontinuirano plaćati.

Financijski izvještaj za neprofitne organizacije možete pronaći na stranicama Ministarstva financija, dok sve predane financijske izvještaje možete pregledati u RNO-u (Registar neprofitnih organizacija) upisom OIB-a dotične organizacije. Ovaj izvještaj se odnosi na cjelokupno poslovanje organizacije (i profitno i neprofitno).

Najjednostavnije dobivanje podataka o gospodarskoj djelatnosti je vođenje te djelatnosti po mjestu troška (ili centrima odgovornosti, ovisno kako ih tko naziva) umjesto otvaranja novih konta u bilanci organizacije. Na temelju prihoda i rashoda iz odvojene bilance izračunava se porez na dobit koji se prijavljuje poreznoj upravi na PD obrascu. Ostali prilozi PD obrascu nemaju propisanu formu.