Koja su prava zaposlenih rodilja?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Zaposlene majke imaju pravo na dopuste koji obuhvaćaju:  rodiljni i roditeljski dopust , pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta, stanka za dojenje djeteta, pravo na dopust ili skraćeno radno vrijeme radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, posvojiteljski dopust.

Tako je, primjerice, pravo na roditeljski dopust, kao pravo zaposlenih i samozaposlenih roditelja, pravo i obveza oba roditelja, a mogu ga prema vlastitom izboru iskoristiti do navršene 8. godine života djeteta.

Stanka za dojenje djeteta ostvaruje se do navršene 1. godine života djeteta, i to u trajanju od po dva sata dnevno te ulazi u redovno radno vrijeme.