Koja su prava osoba s invaliditetom prilikom zapošljavanja?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Svi poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika obvezni su zaposliti određeni broj osoba s invalidnošću ili plaćati penale za neispunjenje kvote.

Postupak zapošljavanja osobe s invalidnošću je isti kao i svake druge osobe uz iznimku da se prilikom prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje mora „kliknuti“ da je osoba koju zapošljavamo osoba s invalidnošću i priložiti dokaze za to.  Davanjem svih potrebnih informacija i zadovoljavanjem uvjeta, osoba će biti upisana u Očevidnik osoba s invaliditetom te time poslodavcu omogućiti zadovoljavanje kvote.

Osim što radnik ima 5 tjedana godišnjeg, nema drugih razlika kod sklapanja ugovora o radu. Isto tako za zapošljavanje osoba s invalidnošću poslodavac može dobiti potpore  od HZZ-a i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.