Kako zatvoriti ili staviti obrt u mirovanje?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Porezni obveznik je dužan u roku 8 dana od dana prestanka ili privremenog prestanka obavljanja samostalne djelatnosti nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu o prestanku, odnosno o privremenoj obustavi samostalne djelatnosti.

U slučaju privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti koja je prijavljena nadležnom tijelu kod kojega je djelatnost registrirana i nadležnoj ispostavi Porezne uprave (u roku 8 dana od dana privremenog prestanka obavljanja samostalne djelatnosti) godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, a porezna se obaveza za to razdoblje ne utvrđuje.