Kako se radi uplatnica/isplatnica?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Blagajnička uplatnica se izdaje za sve uplate u gotovu novcu, dok se isplatnica izdaje za sve isplate. Ispostavljanju blagajničke isprave prethodi knjigovodstvena isprava ili nalog (gotovinski račun, nalog za službeni put, odluka o visini članarine i sl.).

Izdane uplatnice i isplatnice se kronološki unose u Knjigu blagajne, odnosno Blagajnički dnevnik. Uplatnice se unose u kolonu PRIMITAK, a isplatnice u kolonu IZDATAK.

Prikaz uplatnice:

Uplatnice i isplatnice se najčešće ispisuje u 3 primjerka. Jedan primjerak daje se uplatitelju/primatelju kao dokaz uplate, jedan primjerak je za knjigovodstvo, a jedan primjerak ostaje u bloku ako se obrasci pišu ručno.

Prikaz isplatnice: