Kako se odabiru projekti za EU financiranje

Nakon što smo se uvjerili da organizacija zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti za prijavu projekta, provjeriti treba kriterije za odabir.

DATUM: 21.04.2018.

Bez obzira na izvor financiranja, u svakom natječaju određeni su kriteriji za odabir projekata odnosno za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga. Kriteriji mogu biti navedeni u okviru odvojenog priloga kojim se opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava ili kao dio sadržaja Uputa za prijavitelje.

Administrativni kriteriji i provjera prihvatljivosti

Na primjeru Poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1“, u poglavlju 6.1. i 6.2. Uputa za prijavitelje navedena su pitanja za administrativnu, odnosno za provjeru prihvatljivosti projekta, prijavitelja i partnera, ciljeva, aktivnosti i izdataka. Tim tablicama možete se poslužiti kako biste provjerili jesu li ispunjeni svi uvjeti za financiranje projektnog prijedloga. Ako neki od ovih kriterija nije zadovoljen, projekt neće moći dobiti financiranje, bez obzira na njegovu kvalitetu, stoga je važno obratiti pažnju na administrativne zahtjeve.

Kriteriji za odabir projekata

U ovom Pozivu, kriteriji za odabir odnose se na kvalitetu projekta kao što je usklađenost projektnih aktivnosti s ciljevima, uključenost ciljanih skupina i povezanost projekta s relevantnim strateškim dokumentima. Osim toga, ocjenjuju se i kapaciteti projektnog tima i kvaliteta partnerstva. Važan aspekt je i mjesto održavanja aktivnosti te održivost i dodatan doprinos projekta kroz horizontalne politike.

S obzirom da u prijavnim obrascima postoji ograničenje u broju znakova, dobro je usporediti koji aspekt donosi najveći broj bodova. Pri pisanju treba paziti da se naglasi baš ono što prijava traži i time povećaju šanse za ostvarivanje najvećeg broja bodova. Na primjeru ovog Poziva, vidimo da bi najveći broj bodova dobili projekti koji prikažu doprinos ostvarenju više specifičnih ciljeva Poziva i koji uključuju više ciljnih skupina. Idealno, to je projekt koji se provodi u što većem broju potpomognutih područja, a  prijavitelj i partneri imaju iskustvo u provedbi nekoliko EU projekata.

Tko ocjenjuje projekte

Neki kriteriji se vrednuju školskim ocjenama od 1-5 gdje je 1 loše, a 5 izvrsno. Iako možemo reći su takve ocjene subjektivne prirode, uobičajeno je da svaki projekt ocjenjuju najmanje dva nezavisna ocjenjivača. Projekte čitaju i ocjenjuju ljudi, često s nedovoljno vremena za dodijeljen broj projekata. Zbog toga je dobro pisati projekte na način da budu jednostavni i razumljivi, ali da pokazuju poznavanje teme i potreba ciljne skupine.

Za kraj, nastojim da prije predaje projekt ocijeni član tima koji nije radio na izradi projekta ili čak nije niti stručnjak za problematiku projekta, kako bih pokušala dobiti objektivnu ocjenu i saznala postoje li slabe točke projekta.