Kako se obračunava i budžetira plaća po projektima?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 27.05.2018.

Često se nam zna desiti da stavimo krivi iznos kod obračuna plaća po projektima. Različite web stranice daju obračune plaća, pa je sada manja vjerojatnost za pogreške. Mi koristimo online kalkulator https://isplate.info/ gdje vam kod obračuna daje iznose neto, bruto, bruto II ili ukupan trošak plaće.

Obračun plaće

U ugovor o radu navodi se bruto iznos plaće. Iz tog bruto iznosa radniku se oduzimaju doprinosi iz plaće (mirovinsko) i porez i prirez kako bi na svoj tekući račun dobio neto iznos. Osim navedenih doprinosa, poslodavac je dužan na radnikovu bruto plaću platiti još i doprinose za osnovno zdravstvo, zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje.

Neto plaća sa svim plaćenim porezima i doprinosima (te eventualnim putnim troškovima za lokalni prijevoz do i s posla, što je neoporezivo) čini radnikovu bruto II plaću ili ukupan trošak plaće koji poslodavac ima kao trošak rada zaposlene osobe. Navedeni ukupni trošak plaće navodi se u budžetu.

Kod izračuna na isplatama info dobit ćete ukupan trošak plaće koji se odnosi na bruto uvećan za doprinos na plaću. Ovaj izračun ne uzima prijevoz s posla i na posao, pa tako kod budžetiranja morate uvećati ukupan trošak još za prijevozne troškove. U primjeru ispod to bi značilo da, ako osoba ima prijevozne troškove u iznosu 600,00 kuna, vaš bi ukupan trošak plaće iznosio 9.976,00 kuna (9.376,00 + 600,00).

Budžetiranje mjeseci rada u projektu

Za procjenu troškova rada referentan je važeći ugovor o radu s aneksima ili sistematizacija radnih mjesta.

Prema uputama za prijavitelje, u troškove rada spadaju:

  • plaće sa svim pripadajućim porezima i doprinosima na plaću i iz plaće;
  • troškovi prijevoza;
  • naknade plaće za dane godišnjeg odmora i plaćenog dopusta;
  • naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora (npr. bolovanje do 42 dana);
  • drugi osobni primici u skladu s važećim radnim zakonodavstvom (regres i božićnica).

 U budžetnu liniju „iznos po jedinici“ upisuje se bruto II iznos/ukupni trošak plaće, dok se u budžetnu liniju „ukupni iznos“ upisuje umnožak broja jedinica s iznosom po jedinici (3,6*9.976,00)

Primjer:

Pretpostavimo da projekt traje 12 mjesec, ako zaposlenik radi 30% vremena na projektu u razdoblju od 12 mjeseci s formulom ćemo dobiti da radi 3,6 mjeseci na projektu:

30/100*12 mjeseci=3,6

Stavka troška/obrazloženje Broj jedinica Jedinica Iznos po jedinici, HRK Ukupni iznos, HRK
Plaća koordinatora aktivnosti 3,6 mjesec 9.976,00 35.913,60

Ako bi primjerice osoba radila 15% svog radnog vremena na projektu tada bi broj jedinica iznosio (15/100*12=1,8 mjeseci) 1,8 mjeseci.