Kako se izrađuje blagajnički izvještaj / dnevnik blagajne?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Blagajnički dnevnik je isprava u koju kronološki prema nastanku evidentiramo sve poslovne događaje vezane uz naplatu i plaćanje u gotovu novcu.

Izdane uplatnice i isplatnice se kronološki unose u Knjigu blagajne, odnosno Blagajnički dnevnik. Uplatnice se unose u kolonu PRIMITAK, a isplatnice u kolonu IZDATAK.

U Blagajničkom dnevniku mora biti naznačeno razdoblje na koje se dnevnik odnosi.
On se zaključuje periodično, ovisno o potrebama organizacije, a najčešće mjesečno.

Blagajnički dnevnik s pripadajućim ispravama (uplatnicama i isplatnicama te dokumentima za koje su uplatnice i isplatnice izdane) u prilogu predstavlja temeljnicu za knjiženje blagajne u financijskom knjigovodstvo.

Primjer blagajničkog dnevnika: