Kako se izračunavaju administrativni troškovi?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 26.05.2018.

Najlakši način obračunavanja administrativnih troškova je postotak od ukupnih direktnih troškova.

No neki donatori traže da se ti troškovi izračunavaju na temelju broja zaposlenih ili kvadrature uredskog prostora.

Primjer:

Pretpostavimo da imamo sljedeće troškove na projektu:

Troškovi osoblja 100.000,00 kn
Ukupni direktni troškovi projekta 300.000,00 kn
Broj zaposlenih osoba u organizaciji 10
Broj zaposlenih osoba na projektu (puno radno vrijeme) 2
Uredski prostor organizacije 100 m2
Prostor potreban za provedbu projekta (za 2 zaposlene osobe) 20 m2

Sada ćemo prikazati izračun administrativnih troškova putem različitih modela:

15 % troškova osoblja 100.000,00 kn *0,15 15.000,00 kn
15% direktnih troškova 300.000,00 kn *0,15 45.000,00 kn
Administrativni troškovi na temelju broja zaposlenih i troškova osoblja 2/10=0,2

100.000,00 kn * 0,2

20.000,00 kn
Administrativni troškovi na temelju kvadrature i ukupnih troškova 20/100 = 0,2

300.000,00 kn * 0,2

60.000,00 kn