Kako se etična banka razlikuje od komercijalne?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Etično (ili alternativno, održivo, socijalno, solidarno, “čisto”) bankarstvo ili banke “sa savješću”, prepoznaju se u načelima poslovanja, sadržaju poslova te specifičnostima klijenata, koje takve banke opslužuju. Etične banke pri kreditiranju fizičkih i pravnih osoba uzimaju u obzir utjecaj na društvo i okoliš̌ i to iznad granica koje im nameću pozitivni zakonski propisi, pravila struke, zahtjev za očuvanjem reputacije i zahtjev za maksimizacijom profita”. Temeljna odlika etičkih banaka tako bi se mogla sažeti u geslu “manje profita, više smisla”.

Temeljni proizvodi etičnih banaka različite su vrste zelenih kredita poput kredita za ekološku poljoprivredu, obnovljive izvore energije, čistu ili zelenu tehnologiju, zatim krediti za stambeno zbrinjavanje, veću financijsku uključenost, poticanje razvoja obrtništva i zanata, poticanje neposrednog plasiranja ekoloških namirnica na tržište tj. od strane proizvođača, financiranje projekata usmjerenih prema nerazvijenim područjima te u konačnici krediti za obrazovanje, istraživanja, kulturu i umjetnost, projekte u zajednicu, zdravstvenu skrb i sl. Prema tome, etično bankarstvo je isključivo, a ne samo djelomično orijentirano na 3P (People, Profit, Planet), za razliku od drugih bankarskih koncepcija. Naime, u posljednje vrijeme i u bankarskom sektoru Republike Hrvatske banke mahom nude različite vrste zelenih kredita u sklopu društveno odgovornog poslovanja, no to je samo jedan mali segment etičnog bankarstva.