Kako se daje sporazumni otkaz ugovora o radu?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Sporazum radnika i poslodavca dvostrani je akt koji uvijek podrazumijeva suglasnu volju poslodavca i radnika u pogledu svih okolnosti vezanih uz prestanak radnog odnosa.

U praksi se sporazumni raskid ugovora o radu najčešće primjenjuje kada radnik zbog prelaska na drugo radno mjesto ili zbog preseljenja nema vremena za protek otkaznog roka, pa predlaže poslodavcu točan datum prestanka radnog odnosa. Radnik mora podnijet poslodavcu i pisani zahtjev za sporazumnim raskidom ugovora o radu s navedenim datumom raskida i reguliranjem prava na godišnji odmor. Ako poslodavac prihvati radnikov zahtjev tada u pisanom sporazumu o raskidu mora biti definirano sljedeće:

  • datum prestanka ugovora o radu,
  • način podmirenja nepodmirenih međusobnih potraživanja radnika i poslodavca (prekovremeni sati, sati iz preraspodjele radnog vremena, godišnji odmor iz prethodne godine i sl.),
  • način podmirenja možebitnih obveza radnika prema poslodavcu (povrat zaduženih sredstava za rad, povrat sredstava uloženih u školovanje itd.),
  • pitanje korištenja godišnjeg odmora za godinu u kojoj prestaje radni odnos,
  • svota otpremnine.

Kod sporazumnog raskida ugovora o radu poslodavac ima po Zakonu o radu obvezu isplatiti radniku otpremninu te omogućiti korištenje razmjernog dijela godišnjeg ili  isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora.