Kako projektnu ideju učiniti relevantnom?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Relevantnost kao kriterij ocjenjivanja obično donosi veći dio bodova, stoga je važno dobro argumentirati ta poglavlja projekta. Kriteriji koji se primjenjuju kod ocjenjivanja relevantnosti, točnije značaja I važnosti projekta, obično su:

  • Usklađenost svrhe projekta s prioritetima/ciljevima/ mjerama EU/nacionalnih/regionalnih strateških dokumenata
  • Relevantnost operacije/projekta za ostvarivanje specifičnog cilja i pokazatelja Operativnog programa
  • Definiranje ciljeva projekta
  • Relevantnost ciljeva projekta u odnosu na ciljeve Poziva i doprinos pokazateljima Operativnog programa
  • Relevantnost korisnika/ciljnih skupina u odnosu na definirane korisnike/ciljne skupine specifičnog cilja Operativnog programa
  • Određenost ciljne skupine (definiranje, kvantifikacija i način odabira)
  • Mogućnost dugoročnog utjecaja