Kako projekt uskladiti s prioritetima, ciljevima i mjerama natječaja?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

U projektu je potrebno navesti nacionalne i EU strateške dokumente, odnosno konkretne prioritete i mjere. Važno je jasno objasniti i razraditi kako je projekt povezan s navedenim strateškim dokumentima, njihovim ciljevima, prioritetima i mjerama. Dobro je osvrnuti se na krovnu strategiju Europa 2020,, neku od nacionalnih ili EU strategija razvoja određenog sektora ili regije, akcijske planove ili Operativne programe.Također, dobro je osvrnuti se na prethodne inicijative ili provedene projekte, naročito one u nadležnosti Europske komisije.

Ključno pitanje relevantnosti projekta je definiranje općeg i specifičnog cilja projekta te njegovo detaljno elaboriranje. Ciljevi projekta pri tome moraju biti usklađeni s ciljevima natječaja, mjerljivi i ostvarivi. Kroz zadane i dodatne pokazatelje dokazuje se doprinos ostvarenju ciljeva natječaja.

Također važno je razmisliti i definirati kako točno rješenje konkretnog problema utječe na vas, vašu organizaciju i širu lokalnu zajednicu. Potrebno je specificirati tko su ciljne skupine koje će neposredno sudjelovati u rješavanju problema odnosno provedbi projekta, a tko korisnici na koje će njegovo rješenje imati dugoročan učinak.