Kako podnijeti zahtjev za izdavanje OIB-a nerezidentu?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Zahtjev za izdavanje OIB-a nerezidentu

Kako bi isplatitelj/opunomoćenik nerezidenta mogao podnijeti Zahtjev za izdavanje OIB-a, nerezident mu mora dostaviti:

  1. potpisani Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a,
  2. kopiju putovnice (za državljanine zemalja EU može se priložiti osobna iskaznica ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu),
  3. potpisanu punomoć za ishođenje OIB-a (treba biti sastavljena na hrvatskom ili prevedena na hrvatski). Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi (PU) mjesno nadležnoj ispostavi prema sjedištu isplatitelja drugog dohotka.