Kako odjaviti radnika?

Stručnjaci odgovaraju

DATUM: 27.05.2018.

Osobi kojoj je istekao radni odnos administrator mora dostaviti:

  • obrazac odjave za osiguranika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje- Tiskanica 1;
  • obrazac prijave o prestanku mirovinskog osiguranja- Obrazac eM-2P;
  • potvrdu o vrsti posla koji je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa;
  • original primjerak Kartice poreza na dohodak od nesamostalnog rada (obrazac PK);
  • ako je radnik ostvario pravo dobivanja novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti Potvrdu o visini plaće
  • zadnju isplatnu listu.

Popis dokumentacije koja se daje radniku navodi se u Potvrdi o preuzetoj dokumentaciji koju potpisuje radnik te se ona prilaže evidenciji o zaposleniku (Izvor: Zakon o radu, NN 93/14, čl. 130).

Postupci kad strane otkazuju ugovor:

  • Ako radnik daje otkaz Poslodavac mora napraviti Sporazum o prestanku ugovora o radu, koji treba biti u pisanom obliku. Sadrži  informacije o otkaznom roku i eventualnom preostalom neiskorištenom godišnjem odmoru.
  • Kad Poslodavac otkazuje ugovor o radu mora napraviti Odluku o otkazu ugovora o radu. Odluka sadrži ime i prezime radnika kojemu je prekinut radni odnos, njegovu adresu, datum sklapanja Ugovora o radu, naziv radnog mjesta i obrazloženje zašto je došlo do prekida radnog odnosa.