Kako napraviti izlazni račun?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 26.05.208.

Svaki porezni obveznik dužan je izdati račun za isporuke dobara i usluga koje je obavio i za primljene predujmove prije završetka obavljanja usluge (Izvor: Zakon o porezu na dodanu vrijednost, čl. 78., st.1.).

Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Obavezni sadržaj izlaznog računa

Svi koji izdaju račun moraju imati ove obavezne elemente (1-13), dok obveznici fiskalizacije moraju imati obavezno na računu svih 17 elemenata:

 1. broj i datum izdavanja računa,
 2. ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti,
 3. naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena,
 4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 5. ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi,
 6. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (obavezan je za transakcije unutar EU),
 7. ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
 8. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam,
 9. jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
 10. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
 11. stopu PDV-a,
 12. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
 13. zbrojni iznos naknade i PDV-a,
 14. vrijeme izdavanja računa.
 15. oznaku operatera na naplatnom uređaju,
 16. oznaku načina plaćanja računa,
 17. jedinstveni identifikator računa

Primjer izlaznog računa

Udruga Oblak, Zlatna ulica 1, 40000 Čakovec
e-mail: info@udrugaoblak.hr
tel: 040/390-000
OIB: 00000000005
IBAN: HR0000000000000000009 (Privredna banka Zagreb)

 

 

Udruga Zvijezda

Crvena ulica 4

40000 Čakovec

OIB: 00000000011
R-RAČUN br. 15/VP1/2018

Mjesto i datum izdavanja: Čakovec, 29.04.2018
Vrijeme izdavanja: 14:46
Datum dospijeća: 14.05.2018
Datum obavljene usluge/isporuke: 10.04.2018-20.04.2018
Poziv na broj: 00   15-1-2018
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN: HR0000000000000000009 (PBZ)
Red. br. Vrsta robe / usluge Kol. JM VPC Rab. % PDV % PDV Iznos bez PDV-a
1 Usluga održavanja radionice “Pisanje i provedba EU projekata” 30 sat 270,00 0 0 0,00 8.100,00
Iznos bez rabata i PDV: 8.100,00
Iznos rabata: 0,00
Ukupni iznos bez PDV: 8.100,00
Ukupni iznos PDV 0%: 0,00
Ukupno za platiti (kn): 8.100,00

 

 

 

Napomena:
Oslobođeno od plaćanja PDV-a temeljem čl. 90. Zakona o PDV-u
Operater: VV