Kako ispuniti PROR-POT obrazac?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 26.05.2018.

Najjednostavniji je izvještaj za projekt koji traje u toku jedne godine (npr. 01.01.-31.12.) jer tada samo ono što ste prijavili u financijski izvještaj po projektu u zbirnim iznosima prepisujete u PROR-POT obrazac.

U stavku „2.2. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa“ upisuju se troškovi službenih putovanja i ostalo. Stavka „2.3. rashodi za usluge“ odnosi se na troškove pošte, telefona, najamnina, komunalne, računalne, knjigovodstvene, intelektualne usluge, promidžbu i sl.. U stavku „2.4. rashodi za materijal i energiju“ upisuju se troškovi poput uredskog materijala, sirovina, energije, sitnog inventara i auto guma. Stavka „ostali materijalni rashodi“ odnosi se na reprezentaciju, članarinu, kotizaciju, premije osiguranja i sl. Svi ostali rashodi poput kazni, penala i nespomenutih rashoda u gornjim stavkama upisuju se pod stavku „6. ostali rashodi“.

Kada projekt ne počinje i ne završava tijekom jedne godine (npr. trajanje projekta je 01.09.2017.-31.08.2018.) tada je potrebno napraviti dva PROR-POT obrasca; jedan za 2017. godinu, a drugi za 2018. godinu. PROR-POT obrasci vežu se uz financijske izvještaje za poslovnu godinu, a ne uz projektne izvještaje.

Posebnu pozornost skrećemo na obveznike dvojnog knjigovodstva koji npr. u PROR-POT za 2017. godinu moraju uključiti i plaću za 12 mjeseci koja će biti isplaćena u 2018. godini jer se njihovi financijski izvještaji rade po nastanku troška, a ne po plaćanju kao što je to primjer kod jednostavnog knjigovodstva.