Kako ideju pretvoriti u projekt?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 30.05.2018.

Da bi se ideja pretvorila u projekt potrebno strukturirano je razraditi kroz definiciju problema kojeg rješava i načina na koji će se problem riješiti. Važno je na samom početku definirati ciljeve, ciljane skupine, korisnike, suradnike i partnere te uskladiti aktivnosti s relevantnim strateškim dokumentima i povezati s konkretnim statističkim podacima.

Što je projektna ideja

Projektna ideja prvi je korak u dizajniranju projekta. Riječ je o najranijoj fazi planiranja u kojoj još uvijek nisu poznate sve relevantne projektne smjernice, te je razvoj moguć u svim pravcima. Na početku životnog ciklusa projekta od posebne je važnosti pravilna identifikacija projektne ideje kako bi se definirao projekt koji će zaista odgovarati potrebama ciljnih skupina, ali i koji će se uklapati u relevantne strateške programe i/ili nadolazeće natječaje. Kroz ovaj proces definiraju se ciljevi i aktivnosti projekta te potrebe u smislu ljudskih i financijskih resursa.

Kada određenu projektnu ideju želimo formulirati u provediv projekt za koji ćemo dobiti financijska sredstva prvi je korak sjesti s projektnim timom i definirati kratki sadržaj koji će pomoći da se strukturiraju osnovni parametri projekta.

Opis projektne ideje i definiranje ciljeva

Na samom početku treba utvrditi koji problemi se rješavaju realizacijom projekta, odnosno što se konkretno planira postići. Prije opisivanja projektne ideje najbolje je staviti na papir sve što nam u tom trenutku izgleda kao uzrok problema ili potencijalna reakcija na njega. Također važno je razmisliti i definirati kako točno rješenje konkretnog problema utječe na vas, vašu organizaciju i širu lokalnu zajednicu. Potrebno je specificirati tko su ciljne skupine koje će neposredno sudjelovati u rješavanju problema odnosno provedbi projekta, a tko korisnici na koje će njegovo rješenje imati dugoročan učinak. U ovoj fazi još uvijek nije potrebno navesti točan broj ciljnih skupina i korisnika no  okvirni broj uključenih svakako bi se trebao definirati.

Relevantnost i opravdanost projektne ideje

Relevantnost, kao glagol označava osobinu nečega što je bitno, značajno i važno. Relevantan može biti predmet, informacija, dokument i slično. Kada je riječ o informacijama, relevantna informacija se definira kao ona koja povećava vjerojatnost i s kojom se dolazi do potpunog saznanja, vezano za sadržaj koji informacija donosi. Što je informacija relevantnija, to je veći broj osoba koje je smatraju dovoljnom u svom istraživanju za određeni događaj, vijest, pojavu itd.

Neophodno je relevantnost odnosno značaj i važnost projekta dokazati određenim statističkim podacima kao i odrednicama strateških dokumenata koji se tiču tematike projektne ideje. Na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini postoji niz strateških dokumenata i smjernica kojima su definirani problemi i prioriteti djelovanja. Potrebno je istražiti, i u opis projektne ideje uvrstiti sve relevantne strateške smjernice koje su u skladu s tematikom koja se obrađuje.

Jedan od obveznih koraka definiranja projektne ideje je istraživanje da li je netko osim nas već radio na području koje želimo obuhvatiti projektom i postoje li slične inicijative kako bismo svojoj ideji dodali originalnost, inovativnost i uskladili je s obzirom na prethodno postignute rezultate sličnih projekata.

Odabir suradnika i partnera

Kad još nije poznat konkretni natječaj na koji bi se prijavila projektna ideja ne može se sa sigurnošću tvrditi hoće li  partneri biti dozvoljeni, koliko njih i koje pravne osobnosti. No s obzirom na dosadašnje natječaje mogu se donekle predvidjeti uvjeti natječaja ovisno o tematici projektne ideje. Svakako u projekt se osim partnera uključuju i vanjski suradnici ovisno o projektnim aktivnostima koje se planiraju poduzeti i njihovoj mogućnosti doprinosa realizaciji projekta u području stručnosti. Važno je osim partnera i suradnika definirati i kako će točno pojedinačno sudjelovati u projektnim aktivnostima i realizaciji projekta odnosno na koji način će s financijskim i ljudskim kapacitetima participirati u provedbi.