Kako čitati natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava EU

Sredstva se  dodjeljuju putem poziva na dostavu projektnih prijedloga, a prvi korak u realizaciji projekta jest prijava na odgovarajući natječaj.

DATUM: 21.04.2018.

Natječaji iz strukturnih fondova objavljuju se na službenoj stranici, a natječaje je moguće filtrirati prema statusu (otvoren/zatvoren/u najavi), području, potencijalnim prijaviteljima i slično. Dobar vodič za raspored objave natječaja je indikativni plan objave natječaja koji se objavljuje početkom godine, iako su moguća znatna odstupanja od datuma objave. Razlikuju se otvoreni pozivi na koje se mogu prijaviti svi koji zadovoljavaju propisane uvjete  i ograničeni pozivi kod kojih postoje unaprijed određeni poznati prijavitelji.

Natječajna dokumentacija

Već na samoj stranici natječaja može se vidjeti sažetak natječaja i osnovne informacije, te se objavljuje i sva natječajna dokumentacija koju obično čine upute za prijavitelje, opći i posebni uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, razni drugi prilozi i izjave.  Prvi dokument koji savjetujem čitati su Upute za prijavitelje koje obično sadrže ciljeve i prioritete poziva, opis ciljane skupine, aktivnosti, pokazatelje projekta, popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova i osnovne informacije o provedbi projekta. Pri tome je najvažnije provjeriti zadovoljava li organizacija sve uvjete za prijavu na natječaj, što vrijedi i za potencijalne projektne partnere. Sljedeće što želim saznati je kako će se moja projektna ideja uklopiti u svrhu, opći i specifični cilj Poziva, a koji govore o izazovima čijem rješavanju projekt treba pridonijeti i pokazateljima za provjeru uspješnost provedbe aktivnosti projekta.

Prije prijave projekta važno je upoznati se sa svim uvjetima prijave i provedbe projekta, pogotovo uvjetima vezanima uz trajanje, mjesto provedbe projekta i uvjetima provedbe postupaka nabave.

Gdje dobiti pojašnjenja

Za pojašnjenja je uvijek dobro posjetiti informativne radionice koje se organiziraju za svaki natječaj gdje je moguće postaviti i pitanja. Službena pojašnjenja potrebno je zatražiti pisanim putem kako je to navedeno u natječaju, a odgovori koji će se javno objaviti postaju dio natječajne dokumentacije. Zbog toga, čak i ako niste postavili pitanja, dobro je redovno pratiti tumačenja iz službenih pitanja i odgovora i stranicu natječaja radi eventualnih izmjena.