Kakav je postupak kad biram naziv tvrtke?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 30.05.2018.

Prije pokretanja postupka osnivanja, osnivači tvrtke moraju definirati naziv društva. Na stranici Sudskog Registra možete provjeriti dostupna imena, s time da svakako pregledate i one tvrtke koje su u stečaju. A možete se obratiti i Servisu za poduzetnike HITRO.HR koji će za vas provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom. Preporučujemo da podnesete zahtjev za rezervaciju najmanje dva različita imena, jer ako ga odbiju morat ćete ponovno čekati na odobrenje novog imena.

Po provjeri imena društva, HITRO.HR će vas uputiti u mogućnosti rezervacije imena. Ime mora sadržavati i naznaku predmeta poslovanja društva, npr. “The Gamers d.o.o. za informatiku i poslovno savjetovanje”, međutim, to nije potrebno navoditi kod rezervacije. Glavni dio imena (“The Gamers”) mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ostali sastojci imena moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Društvo može imati i koristiti i skraćenu tvrtku, na primjer, samo The Gamers d.o.o. (bez riječi „za informatiku i poslovno savjetovanje“).

Za određene djelatnosti, na primjer, turističke agencije, u nazivu tvrtke obavezno mora biti i riječ „turistička agencija“, u protivnome će Vas trgovački sud odbiti, ali ne kod rezervacije tvrtke (jer tada sudac ne zna niti ga zanima koji oblik trgovačkog društva osnivate), već kod registracije društva. Nadalje, ukoliko bi naziv društva sadržavao riječ „Hrvatska“ ili njezine izvedenice, prvo je potrebno dobiti suglasnost od Vlade RH ili državnog organa koji je ovlašten za izdavanje suglasnosti.

Društvo može imati strani naziv ako ste izabrali neki od jezika Europske Unije. Na primjer, ako želite da ime tvrtke bude na engleskom jeziku – uz zahtjev za rezervaciju i objašnjenje te prijevod što izraz točno znači, dužni ste priložiti i kopiju prednjih korica englesko-hrvatskog rječnika i kopiju stranice na kojoj se nalazi prijevod te riječi.

Trgovački sud u roku od tri dana donosi odluku o rezervaciji imena društva, te ako ista zadovoljava sve zakonske kriterije potvrdu o rezervaciji možete preuzeti na sudskom registru. Ako ste rezervaciju obavili putem HITRO.HR rješenje možete podići kod njih.

Ako rezervaciju odbiju o tome nećete dobiti rješenje ni obavijest, već informaciju tražite tamo gdje ste predali zahtjev. Rezervirano ime društva vidljivo je na portalu Sudskog Registra i vrijedi 30 dana, a ako prijava za upis društva u sudski registar ne stigne u roku od 30 dana, rezervirano ime se briše.

Ako vam je isteklo 30 dana od rezervacije a niste pokrenuli proces osnivanja društva, rezervaciju možete ponoviti – pri tome samo kopirate ponovno isti zahtjev i zamolite referenta pri predaji zahtjeva da vam ga dodijeli istom sucu – sucu koji je već odobrio zahtjev da budete sigurni da će proći glatko.