Kada treba zaposliti službenika za zaštitu osobnih podataka?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Za mnoge organizacije imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka nije obavezno, ali se može preporučiti radi lakšeg usklađivanja s Općom uredbom , kao i zbog toga što bi ovo moglo znatno olakšati potencijalnu komunikaciju s nadzornim tijelom.

Slučajevi u kojima se službenik za zaštitu podataka mora imenovati su sljedeći:

  1. ako obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti,
  2. ako se osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri
  3. ako se osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje od opsežne obrade posebnih kategorija podataka na temelju članka 9. i osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10. Opće uredbe

Pritom je moguće da više organizacija dijeli jednog službenika za zaštitu osobnih podataka, ako im je ta osoba lako fizički dostupna. Službenik za zaštitu podataka može biti zaposlen u organizaciji i izvršavati druge zadaće, ali je ključno da se ne nalazi u sukobu interesa (primjerice, to ne može biti osoba koja je ujedno i direktor organizacije).