Kada se udruga mora prijaviti u sustav poreza na dobit?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Zakonom o porezu na dobit, propisano je da su udruge koje obavljaju određenu gospodarsku djelatnost, a čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti.

Porezna uprava će kod procjene da li neka udruga mora ili ne mora u sustav poreza na dobit uzeti u obzir sljedeće  kriterije:

  • Da li obavljanje gospodarske djelatnost udruga ima povlašten položaj na tržištu.
  • Da li udruga obavlja gospodarsku djelatnost samostalno.
  • Da li udruga obavlja gospodarsku djelatnost trajno.
  • Da li se djelatnost obavlja zbog stjecanja dobiti ili koristi za svoje članove ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi

Na temelju ovih kriterija postoje neke djelatnosti gdje se udruga mora odmah upisati u registar obveznika poreza na dobit, a to su:

  • ugostiteljska djelatnost,
  • fitnes i rekreacijske djelatnosti,
  • konzultantske, računovodstvene, knjigovodstvene, administrativne, financijske, informacijske usluge,
  • najam prostora, opreme i sredstva za rad

Udruga koja sama prijavi obavljanje gospodarske djelatnosti neće dobiti rješenje, već postaje obveznik poreza na dobit bez rješenja. Međutim, ako Porezna uprava na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, obaveže udrugu na plaćanje poreza na dobit, o tome će izdati rješenje.