JOPPD obrazac za isplate putnih naloga volonterima

Za sve isplate fizičkim osobama koje obavljaju pravne osobe potrebno je ispuniti JOPPD obrazac.

DATUM: 26.05.2016.

Svaka udruga se susretala s isplatom putnih troškova osobama koje nisu u radnom odnosu. To su najčešće volonteri kojima udruga refundira 2,00 kune po kilometru, dnevnice ili troškove smještaja, avio karata, cestarina i sl. Poreznoj upravi na JOPPD obrazac udruga mora samo prijaviti troškove putovanja privatnim vozilom u službene svrhe (tj. 2,00 kn po km) i troškove dnevnica.

S obzirom na to da su troškovi knjigovodstvenog servisa dosta visoki male udruge nisu u mogućnosti plaćati im naknade za ispunjavanje zakonskih obveza pa JOPPD obrasce često rade sami. Dajemo vam primjer ispunjavanja JOPPD obrasca za jednog volontera.

Isto tako puno informacija vezanih uz JOPPD obrasce možete naći na linku.

Kako ispuniti JOPPD obrazac

JOPPD obrazac se sastoji od 2 stranice – A i B. Na stranici A se uvijek nalaze osnovni podaci o organizaciji i zbirni iznos pojedinačnih stavki sa stranice B. Stranica B je malo kompliciranija i daje detaljne informacije o tome kojoj osobi je koji iznos isplaćen.

Kad je riječ o volonterima i ispunjavanju putnih naloga imajte na umu da obavezno kod isplate tražite od volontera i adresu i OIB kako bi mogli neoporezivu isplatu prijaviti. Morate znati iz kojeg grada osoba dolazi kako bi mogli navesti šifru općine grada rada/prebivališta. U našem primjeru je uzeta šifra za grad Čakovec 0604.

Kao što je i u našem primjeru ispunjenog JOPPD obrasca, do 15.05.2018. je potrebno prijaviti sve neoporezive isplate fizičkim osobama u razdoblju 01.04.-30.04.2018. Na stranici B prijavljujete zbirni iznos po jednoj osobi i to svih putnih naloga isplaćenih u travnju (zbrajaju se i 2,00 kn po km i dnevnice).

Pa tako u primjeru pretpostavljamo da je osoba imala 2 putna naloga u travnju – prvi na iznos putnih od 500,00 kuna, drugi na iznos putnih od 700,00 kuna i dnevnice u iznosu od 170,00 kuna. Ukupno je to 1.370,00 kuna  isplaćenih u gotovini. U JOPPD obrascu na stranici B navodimo da je to neoporeziva isplata sa šifrom 52 (šifra je univerzalna za sve osobe koje nisu u radnom odnosu u udrugama, te vrijedi i za 2,00 kn po km i za dnevnice), upisujemo iznos od 1.370,00 kuna i stavljamo da je šifra isplate 4. U slučaju da je isplata putnih išla na tekući račun osobe stavljali bi u obrazac šifru 1.

Napominjemo da za predaju JOPPD obrasca ručno (bez certifikata e-porezne) možete mjesečno maksimalno predati do 3 osobe navedene na B stranici. Ako bi imali isplatu većem broju osoba trebat ćete zatražiti certifikat koji će vas koštati oko 300,00 kuna.