Izrada projektnog prijedloga – analiza dionika i problema

Postoje razne analitičke metode koje mogu pomoći u razradi koncepta projekta, analiza problema i analiza dionika jedna je od njih.

DATUM: 21.04.2018.

Cilj svakog projekta je rješavanje određenog društvenog problema ili poboljšanje situacije, pa je u analizu problema poželjno uključiti što više dionika. Dionici su pojedinci, skupine ili organizacije koje imaju interes u projektu ili u njemu izravno sudjeluju.

Analiza dionika

Projekt može imati pozitivan i negativan efekt na dionike, a dionici su ti koji mogu utjecati na tijek projekta. Ukoliko projekt ima negativan utjecaj na pojedine dionike, oni mogu ugroziti projekt, dok oni koji ostvaruju pozitivan utjecaj mogu doprinijeti njegovom uspješnom ostvarenju. Zbog toga je važna analiza svih dionika u okruženju. Analiza može započeti izradom popisa svih dionika, a zatim promišljanjem koji su među njima važni za provođenje aktivnosti i koliko je značajan njihov utjecaj. Analizom možemo doći do identifikacije uloga ključnih dionika – ciljne skupine, krajnjih korisnika, partnera i suradnika. Suradnici su organizacije koje imaju ulogu u projektu ili podupiru projekt, ali ne dijele financijska sredstva. Za razliku od njih, partneri su organizacije koje dijele odgovornost za provedbu projekta i aktivno sudjeluju u provedbi.

Analiza problema

Identificiranje problema ili potrebe prvi je korak u formuliranju projekta i u postavljanju cilja projekta. Pri tome je važna suradnja svih dionika, kako bi se sagledala šira i objektivnija slika. Među čestim metodama analize problema je problemsko stablo, kojim se nastoje utvrditi uzroci i posljedice nekog problema ili stanja. Nakon što se u suradnji s dionicima identificiraju svi problemi, odabire se ključni problem kojim se želimo baviti, dok se ostali slažu u odnosu na ključni problem. Kao da gradimo stablo, identificira se korijen ili uzrok problema, a posljedice se slažu kao grane. Kroz ovu analizu, organizacija treba ispitati hoće li rješavati posljedicu ili uzrok problema i na taj način doći do specifičnog problema. Važno je paziti da se ne ode u širinu, jer uz najbolju volju, nije za očekivati da će jedan projekt riješiti sve probleme.

U projektnoj prijavi obuhvat problema treba kvantificirati i potkrijepiti činjenicama, analizama, i statistikama, a ukoliko je moguće i grafički prikazati podatke.