INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA – FAZA II

Dana 24. kolovoza 2018.  godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“

Cilj ovog Poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.  Svrha poziva jest povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.  Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: 

  •  najniži iznos 100.000,00 HRK 
  • najviši iznos 1.000.000,00 HRK 

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva. 

Sljedeće aktivnosti smatraju se prihvatljivima: 

1. nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja

2. istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH 

3. informiranje i vidljivost 

Prihvatljivi troškovi 

Za aktivnosti nastupa na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja:

  • troškovi kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu
  • troškovi najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom16 koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)
  • troškovi najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.)
  • troškovi upisa u katalog izlagača

Za aktivnosti istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH :

  • izrada analize tržišta
  • izrada strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci
  • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih

Za aktivnosti informiranja i vidljivosti:

  • prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Prihvatljivost prijavitelja

Kao prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva navode se pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, od kojih su najvažnije:

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti prijavitelju koji nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga i prijaviteljima koji imaju iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.

Rok za dostavu projektnih prijedloga

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati. 

Projektni prijedlozi se obrađuju i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predani, a istim redoslijedom se i donose Odluke o financiranju, ovisno o ishodu vrednovanja projektnih prijedloga, do iskorištenja raspoloživih sredstava. Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.