Informativne radionice za dostavu projektnih prijedloga poduzetnika za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27.srpnja 2018. godine informativne radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „WWW vaučeri za MSP-ove“ i „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ iz područja poduzetništva.

Natječaji su namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima.  Cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Svrha Poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“ je jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Poziv je otvoren od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 15.200.000,00 kuna.  Ovim Pozivom financira se od 70%-85% prihvatljivih troškova ovisno o jedinici područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)  Minimalni iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 15.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn. 

Sadržaj radionice za ovaj Poziv nalazi se na sljedećoj poveznici:

Radionica “WWW vaučeri za MSP-ove”

Pitanja i odgovori “WWW vaučeri za MSP-ove”

Pozivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP-ovima, vezanih uz nedostatnu primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu  informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondoviMaksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi: za mikro i malo poduzeće 85 % i za srednje poduzeće 65 %. Minimalan iznos  potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Sadržaj radionice za ovaj Poziv nalazi se na sljedećoj poveznici:

Radionica “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”

Pitanja i odgovori “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”