HBOR KREDITI ZA ŽENE PODUZETNICE

 

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala je kreditni program za žene poduzetnice.

Cilj programa je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena, sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. godine.

Korisnici i namjena kredita
Korisnici ovog kreditnog programa mogu biti trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena.
Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu(zemljište, građevinski objekti, prema i uređaji, osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada) i nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) te trajna obrtna sredstva(do 30% iznosa kredita).
Iznos kredita i rok otplate
Najniži iznos kredita je 80.000 kuna a najviši 700.000 kuna.
Krediti se ugovaraju u kunama uz kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti bez PDV-a. Rok otplate je 12 godina uključujući poček koji može trajati do 2 godine, odnosno 5 godina kod podizanja i/ili restrukturiranja dugogodišnjih nasada. Krediti se ugovaraju izravno putem HBOR-a, posredstvom poslovnih
banaka ili modelom podjele rizika. Kamata iznosi 2 % godišnje.

Krediti su dostupni do iskorištenja sredstava. 

Više detalja na poveznici.