Gotovinska plaćanja u neprofitnim organizacijama

Gotovinska plaćanja zakonom su ograničena kao i  lista primitaka koje neprofitne organizacije mogu isplatiti fizičkim osobama.

DATUM: 01.02.2018.

Neprofitne organizacije ne smiju obavljati naplatu u gotovini u iznosu koji prelazi 75.000 kuna prilikom:

 • prodaje roba i pružanja usluga,
 • prodaje nekretnina,
 • primanja zajmova,
 • prodaje neprenosivih vrijednosnih papira ili udjela.

Ako je vrijednost prodanog veća, plaćanje će se morati izvršiti putem bankovnog računa.

Plaćanje roba i usluga u gotovini

Udruga koja je obveznik poreza na dobit mora se pridržavati Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. U tom slučaju udruga je i obveznik fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije je pravna osoba koja je obveznik poreza na dobit za sve djelatnosti za koje je obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge. Zakon propisuje da obveznik fiskalizacije može gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije platiti nabavu proizvoda i usluga do 5.000 kuna po jednom računu. U slučaju da udruga koja je obveznik fiskalizacije prima uplatu u gotovom novcu od fizičke ili pravne osobe koja nije obveznik fiskalizacije tada naplaćeni iznos može biti maksimalno 75.000 kuna.

Neprofitna organizacija koja ima blokirani račun u banci (u Jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa), ne smije plaćati gotovim novcem i zadržavati novac u blagajni. Sav primljeni gotov novac mora odmah uplatiti na račun u banci, najkasnije idući radni dan.

Isplate primitaka fizičkim osobama

Lista primitaka koje neprofitne organizacije mogu isplatiti fizičkim osobama u gotovini.

 • nagrade nerezidentima za sudjelovanje na sportskim, umjetničkim i drugim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, ako se do završetka natjecanja ne zna koji od natjecatelja ostvaruje pravo na novčanu nagradu,
 • primitke koje ostvaruju djeca do navršene punoljetnosti, odnosno završetka redovnog školovanja, od obavljanja sezonskih poslova, uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 13.000 kuna godišnje,
 • dnevnice u zemlji i inozemstvu,
 • terenski dodatak,
 • naknade prijevoznih troškova i noćenja na službenom putu ,
 • prijevoz na posao i s posla mjesnim i međumjesnim prijevozom,
 • naknade za korištenje privatnog automobila za službene svrhe (dvije kune po kilometru),
 • potpore zbog invalidnosti radnika,
 • potpore obitelji u slučaju smrti radnika i radnicima u slučaju smrti člana obitelji,
 • potpore zbog neprekidnog bolovanja,
 • dar djetetu do 15. god. života,
 • prigodne nagrade (regres, božićnica i sl.),
 • jubilarne nagrade,
 • naknade za odvojeni život,
 • otpremnine do 6.500 kuna po godini staža ili jednokratno do 8.000 kuna,
 • potpore za novorođenče,
 • primitci na nagradnim natječajima i natjecanjima (samo ako su propisani pod jednakim uvjetima za sve građane).

Za sve isplate fizičkim osobama, isplatitelj mora poslati Obrazac JOPPD Poreznoj upravi.