Gospodarska djelatnost udruge

Kada udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost ulazi u sustav poreza na dobit i što to znači za njezino poslovanje.

DATUM: 26.05.2018.

Na stranicama Ministarstva financija odgovorne osobe u udrugama mogu naći sve potrebne informacije vezano uz financijsko poslovanje neprofitnih organizacija poput upute za izvještavanje, PROR-POT obrazac, upis i promjene u RNO, najčešća pitanja i odgovore  i sl. Isto tako Ministarstvo je dalo uputu tko se mora i kada upisati u registar obveznika poreza na dobit zbog obavljanja gospodarske djelatnosti.

Tko je obveznik upisa u sustav poreza na dobit

Ako udruga obavlja razmjenu dobara i usluga na tržištu, te stječe neku ekonomsku korist smatra se da obavlja gospodarsku djelatnost. Porezna uprava će u obzir kod procjene da li neka udruga mora ili ne mora u sustav poreza na dobit odlučiti i na temelju sljedećih kriterija:

  • Da li obavljanjem gospodarske djelatnost udruga ima povlašten položaj na tržištu.
  • Da li udruga obavlja gospodarsku djelatnost samostalno.
  • Da li udruga obavlja gospodarsku djelatnost trajno.
  • Da li se djelatnost obavlja zbog stjecanja dobiti ili koristi za svoje članove ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi.

Na temelju ovih kriterija postoje neke djelatnosti za obavljanje kojih porezna predviđa obavezno upisivanje u sustav poreza na dobit. To su djelatnosti:

  1. ugostiteljska djelatnost,
  2. fitnes i rekreacijske djelatnosti,
  3. konzultantske, računovodstvene, knjigovodstvene, administrativne, financijske, informacijske usluge,
  4. najam prostora, opreme i sredstva za rad.

Ako udruga misli obavljati bilo koju od navedenih djelatnost treba se dobrovoljno prijaviti u sustav poreza na dobit najkasnije 8 dana prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti.

Udruga u sustavu poreza na dobit

Upis u sustav poreza na dobit može biti dobrovoljan ili po sili zakona. Kod dobrovoljnog upisa udruga podnosi Zahtjev za upisu u registar obveznika poreza na dobit. Prednost dobrovoljnog upisa je što se nakon godine dana udruga može brisati iz registra na vlastiti zahtjev, ako više ne obavlja gospodarsku djelatnost.

Kod ulaska u sustav po sili zakona udruga, bez obzira da li i dalje obavlja gospodarsku djelatnost ili ne, mora najmanje 5 godina biti upisana u sustav poreza na dobit i podnositi financijske izvještaje.

Druga stavka koja kači obveznike poreza na dobit je obaveza fiskalizacije, pa ako udruga naplaćuje svoju robu i usluge gotovinskim putem mora nabaviti i fiskalnu blagajnu. Navedeno se ne odnosi na članarine, ako za tu članarinu nema protučinidbe.

Što se knjigovodstva tiče, udruga mora voditi odvojene knjigovodstvene evidencije za gospodarsku i neprofitnu djelatnost kako bi se mogla jednostavno izračunati dobit organizacije. Za cjelokupno poslovanje udruga predaje financijske izvještaje do 28.02., dok će za gospodarsku djelatnost morati još najkasnije do 30.04. predati Obrazac PD s analitičkom bruto bilancom po razredima (navedeno se odnosi na prihode i rashode koji se razgraničavaju), te obrazloženje kako je izračunat poslovni rezultat za gospodarsku djelatnost.

I naravno, nakon obračuna poreza na dobit od 12% preostalu neto dobit udruga mora koristiti za ostvarenje svoji ciljeva, te će porez na dobit s akontacijama morati kontinuirano plaćati.