Fondovi Europske unije do 2020. godine

Kao članica Europske unije, Hrvatska na raspolaganju ima značajna sredstva iz fondova EU – što su fondovi EU i što se njima financira.

DATUM: 21.04.2018.

Kako bi se umanjile razlike između država članica EU i njihovih regija koje se produbljuju stvaranjem zajedničkog tržišta, uspostavljeni su strukturni i investicijski fondovi. Cilj tih fondova je redistribucija financijskih sredstava iz više razvijenih u manje razvijene regije odnosno države članice, kako bi se povećala konkurentnost i stvorio potencijal za rast i razvoj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Strukturni i investicijski fondovi EU

Fondovi  EU koje Hrvatska koristi u financijskoj perspektivi 2014-2020. su Kohezijski fond, kojim se financiraju infrastrukturni projekti iz područja okoliša i prometa te strukturni fondovi Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (video ESF budžet) te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ukupno je na raspolaganju 10,67 milijardi eura koji služe za implementaciju europskih javnih politika kroz pružanje financijske podrške raznim korisnicima,  od poljoprivrednika, studenata i znanstvenika do jedinica lokalne i regionalne samouprave, nevladinim organizacijama, poduzećima i mnogima drugima. Zajednički naziv ovih fondova je Europski strukturni i investicijski fondovi ili kraće ESI fondovi.

Strateški dokumenti

Kako će se dostupna sredstva raspodijeliti, određuje svaka država članica kroz svoje strateške dokumente, Partnerski sporazum i Operativne programe,  vodeći računa o njihovoj usklađenosti s prioritetima i strategijama Europske unije. Partnerski sporazum utvrđuje strateška područja ulaganja, dok Operativni programi detaljnije razrađuju prioritete i mjere za učinkovito korištenje sredstava. Ovim dokumentima određuje se način provedbe ESI fondova za sedmogodišnje financijsko razdoblje, od 2014-2020. godine.

Operativni programi i prioriteti financiranja

Prioriteti Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali su visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te dobro upravljanje. Za navedene prioritete na raspolaganju je ukupno 1,85 milijardi eura, od čega se 85% financira iz ESF-a, a ostalih 15% iz proračuna RH. Operativnim programom konkurentnost i kohezija financiraju se ulaganja u područja istraživanja i inovacija, ICT-a, poduzetništva, zaštite okoliša i energetike, prometa, socijalnog uključivanja i zdravlja te obrazovanja, za što je dostupno više od 8 milijardi eura, od čega se 15% izdvaja iz proračuna RH.

Sredstva se dodjeljuju putem poziva na dostavu projektnih prijedloga ili natječaja, na koje potencijalni korisnici prijavljuju svoje projektne ideje s ciljem doprinosa ostvarivanju zajedničkih društvenih ciljeva.