E-porezna za građane – II. dio

Putem aplikacije ePorezna poreznim obveznicima omogućeno je  podnošenje i dobivanje  PKK, PK, izvješća iz JOPPD obrazaca te drugih službenih zahtjeva elektroničkim putem.

Portal ePorezna zamijenio je odlazak u bilo koju ispostavu ili područni ured elektroničkim pristupom s računala ili pametnog telefona. Porezni obveznici sada na brz i jednostavan način kod Porezne uprave mogu podnostit i dobivati službene zahtjeve.

PKK (porezno knjigovodstvena kartica)

Uvid u PKK (porezno knjigovodstvena kartica) sadrži podatke o obvezama, uplatama i obračunu kamata po osnovi poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda koje utvrđuje i naplaćuje Porezna uprava. Porezna knjigovodstvena kartica prikazuje stanje na određeni datum i to za tekuću godinu s bilo kojim datumom obračuna, manjim ili većim od tekućeg datuma ili za prethodne dvije godine na dan s 31.12. te prethodne godine.

PKK se može pregledavati s trenutno ažuriranim podacima u vremenskom periodu od ponedjeljaka do petka od 06:00 do 20:00 sati te subotom od 07:00 do 15:00 sati. Svaka porezno knjigovodstvena kartica sadrži osnovne podatke poreznog obveznika: OIB, ime i prezime obveznika, adresu boravišta ili prebivališta, knjigovodstvenu godina, datum obračuna te nadležnu ispostavu.

Pretraga obaveza, uplata i obračuna može se provjeriti odabirom Pogled po računima ili Pogled po ispostavama. Tamo se prikazuju analitički detalji kartica. Pretplata po računu označena je zelenom bojom i ima predznak minus a dugovanje je označeno crvenom bojom i ima pozitivan saldo. Analitička kartica računa se može pohraniti na računalo poreznog obveznika u PDF obliku.

PK (porezna kartica)

Najveća korist za sve zaposlene i umirovljenike u ePoreznoj je omogućen uvid i zahtjev za promjenom elektroničke porezne kartice poznate kao obrazac PK a koja sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka) radnika/umirovljenika na temelju kojeg poslodavac obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće/mirovine. Svaki porezni obveznik može vidjeti koji su podaci evidentirani, i zatražiti promjenu podataka koji utječe na njegov osobni odbitak.

Obrazac porezne kartice porezni obveznik može dohvatiti u svom profilu odabirom poveznice Porezna kartica te odabirom Uvid u poreznu karticu gdje će biti vidljivi aktualni osobni podaci i podaci o olakšicama (uzdržavani članovi, stupanj invalidnosti) bez povijesnih podataka.

Prema članku 26 Zakona o poreznu na dohodak, porezni obveznik koji ostvaruje primitke obvezan je svaku promjenu vezanu uz uzdržavanog člana, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijaviti Poreznoj upravi. Nakon zatražene promjene podataka i obrade u sustavu poreznom obvezniku u pretinac s porukama stiže obavijest o ažuriranoj poreznoj kartici koja je elektronički potpisana valjanim elektroničkim certifikatom te je porezni obveznik može dostaviti svom poslodavcu.

Izvješće iz JOPPD obrazaca

Usluga koja je dostupna samo poreznim obveznicima, fizičkim osobama omogućuje jednostavan uvid u podatke iz JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja), a poznata je pod nazivom MOJ JOPPD. Uvid u JOPPD obrazac prikazuje popis podnositelja i JOPPD obrazaca za odabrano razdoblje i detaljan uvid u podatke strane A i strane B za svakog poreznog obveznika, odnosno omogućuje uvid u ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima iskazanim na JOPPD obrascu.

Usluzi se pristupa putem „Profila poreznog obveznika“ gdje se prvo mora upisati ili odabrati putem kalendara datum razdoblja za koje treba dohvatiti JOPPD obrasce. U slučaju da za odabrano razdoblje nema podataka prikazat će se poruka da za odabrano razdoblje nisu pronađeni podnositelji. Ukoliko postoje pronađeni podnositelji prikazat će se popis podnositelja. Klikom na pojedinu poveznicu u polju „Naziv podnositelja“ obveznik može otvoriti popis obrazaca za odabranog podnositelja.