Društveni ugovor za d.o.o. društveno poduzeće

Ako želite djelovati kao društveni poduzetnik, a osnivate d.o.o., evo na što pripaziti kod kreiranja Izjave o osnivanju ili društvenog ugovora.

DATUM: 10.01.2018.

Kada idemo osnivati d.o.o. najčešće nam je prvi korak otići do javnog bilježnika jer kod njega možemo riješiti svu dokumentaciju. Kod jednog osnivača osnivački akt je Izjava o osnivanju, a kod više osnivača se izrađuje društveni ugovor.
Naše iskustvo je pokazalo da javni bilježnici rade na temelju predložaka, te nisu upućeni ni u društveno poduzetništvo, a kamoli Strategiju. Stoga je na nama da prilikom izrade Izjave ili društvenog ugovora reagiramo i zatražimo određene članke iz Strategije u osnivačkom aktu.

Navođenje ciljeva poslovanja poduzeća

Ako planirate djelovati kao društveni poduzetnik sigurno imate neku strategiju razvoja te ciljeve koje želite ostvariti. Mi smo naveli u društvenom ugovoru da djelujemo kao društveni poduzetnik sukladno važećim propisima i strategijama RH (u slučaju ako se donese Zakon o društvenom poduzetništvu da ne moramo opet mijenjati društveni ugovor). Isto tako smo naveli naša dugoročna 3BL (triple bottom line) cilja – ekonomski, ekološki i društveni, koje želimo postići kroz naše poslovanje.

Transparentno donošenje odluka

Skupštinu čine svi osnivači. Iako po zakonu skupština donosi odluke samo o završnom računu i raspodjeli dobiti, kod nas je navedeno da, bez obzira na poslovni udio, svaki član društva ima pravo na jedan glas kako bi se osiguralo demokratsko odlučivanje. Isto tako nam je u društvenom ugovoru definirano da skupština prihvaća i izvješće o društvenom, ekonomskom i okolišnom utjecaju.

Raspodjela dobiti

Iako strategija navodi da bi 75% dobiti trebalo reinvestirati u poslovanje i ostvarenje ciljeva, naša odluka je bila da reinvestiramo 100% dobiti što nam je isto definirano u društvenom ugovoru. Znači, bez obzira na to što smo društvo kapitala i sukladno trenutno važećim zakonima se očekuje da stvaramo dobit za svoje vlasnike, naša je odluka što ćemo raditi s dobiti, te nam nitko nema pravo uskratiti taj uvjet i u društvenom ugovoru.

Što s imovinom nakon prestanka djelovanja

Mi smo odlučile da nam u društvenom ugovoru stoji ovo:
“U slučaju prestanka Društva, članovi Društva obvezuju se preostalu imovinu, nakon podmirenja dugova društva i svih obveza, prenijeti u vlasništvo odnosno darovati udruzi, drugom društvenom poduzeću ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Preostala imovina ima se upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva.”