Da li udruga mora imati minimalne tehničke uvjete ako obavlja gospodarsku djelatnost?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Da. Udruge se pri prodaji proizvoda moraju ponašati kao poslovni subjekti te ispunjavati minimalne tehničke uvjete. To se odnosi na opremu i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina, opće sanitarne i zdravstvene uvjete prema propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni objekti te opremu, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom i mogu utjecati na zdravlje ljudi, sukladno posebnim propisima.

Nadalje, uvedena je iznimka od primjene odredbi Zakona o trgovini koja se odnosi na ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta kada se radi o prodaji koju pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.), obavljaju u okviru svoje redovne djelatnosti, što znači da u navedenom slučaju ne postoji obveza ishođenja rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima od strane nadležnog tijela. Jednako tako kod prigodnih prodaja (sajmova, manifestacija) udruge ne moraju ishoditi minimalne tehničke uvjete, ali moraju izdavati račune za svoje proizvode i imati istaknute cijene.