Da li računi u blagajni moraju biti R1?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Da. Svaki račun koji se evidentira u poslovnim knjigama mora biti R1 tj. imati podatke o kupcu i to minimalno:

  • naziv kupca
  • adresa
  • OIB