Da li mogu dati otkaz nekome na bolovanju?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Ne, ako je sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme. A, ako pak je sklopljen ugovor na određeno vrijeme onda radniku ističe ugovor što je zakonski dozvoljeno.