Da li je prodavanje na štandu gospodarska djelatnost udruge?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

U ovom slučaju se postavlja pitanje da li je to trajno obavljanje gospodarske djelatnosti i narušavanje tržišnog natjecanja. Različite porezne uprave tumače različito odredbe Zakona o porezu na dobit, pa su tako u nekim sredinama udruge koje prodaju svoje proizvode definirane kao obveznici poreza na dobit dok drugdje nisu. Naša preporuka je da od svoje porezne ispostave tražite pisano tumačenje vašeg slučaja.

Udruga osim svojih proizvoda može prodavati robu iz donacija i poklonjenu robu za koju ne pruža nikakvu protuuslugu davateljima te se takva roba može tretirati kao vlastiti proizvod. Ne može, međutim, prodavati robu za koju dio naknade mora isplatiti donatoru. Ujedno kod prigodnih prodaja udruga nije obvezna ishoditi minimalne tehničke uvjete.