Da li je posluživanje pića za vrijeme nogometne utakmice gospodarska djelatnost?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Da. Ovime se direktno narušava tržišno natjecanje i svako obavljanje ugostiteljske djelatnost podrazumijeva i obavljanje gospodarske djelatnosti osim ako nisu navedene iznimke u Zakonu. Nažalost, za sportske klubove ne postoje iznimke, pa ako žele prodavati pića i napitke za vrijeme nogometnih utakmica moraju se prijaviti u sustav poreza na dobit, ishoditi sve potrebne dozvole i ponašati se kao svaki drugi ugostiteljski objekt.

Jedina iznimka kod udruga je da mogu pružati usluge pripremanja i usluživanja toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje organiziraju za potrebe svojih zaposlenika i svojih članova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima (tzv. „kantine“).  Ove udruge nisu dužne (niti mogu) registrirati djelatnost ugostiteljstva, te nemaju obvezu od nadležnog upravnog tijela ishoditi rješenje da prostorija odnosno prostor u kojem se priprema i uslužuje dopuštena hrana, piće i napitci udovoljava propisanim uvjetima.

Međutim, takve udruge ne smiju usluživati alkoholna pića svojim članovima i zaposlenicima, te ne smiju usluživali jela, pića i napitke osobama koje nisu članovi udruge ili zaposlenici te udruge.