Da li je blagajnička uplatnica/isplatnica vjerodostojna isprava za knjiženje?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Ne. Blagajnička uplatnica ili isplatnica su samo dokaz o izvršenoj uplati/isplati. Vjerodostojne isprave za knjiženje (kojima je popratni dokument uplatnica/isplatnica kao dokaz o plaćanju) su računi, odluke, ugovori, putni nalozi, obračuni i sl.