CHECKLISTA potrebnih dokumenata u poslovanju udruga

Ova checklista napravljena je kako bi pomogla predstavnicima udruga u kontroli dokumentacije koju bi organizacija trebala posjedovati.

U listi su slovom (O) označeni oni dokumenti koji su obavezni po zakonu. Ostali dokumenti ovise o djelatnosti udruge, ljudskim resursima, projektima koje provodi, organizacijskoj strukturi i sl.

Pored svakog naziva dokumenta je obrazloženje. Korisniku je omogućeno stavljanje znaka X u odgovarajući stupac, tj. da li taj dokument posjeduje ili ne, da li ga uopće treba i moguća napomena radi lakšeg snalaženja.

 

Dokument je moguće preuzeti web stranici: https://lii.hr/wp-content/uploads/2023/08/Checklista.pdf

Kontaktirajte nas za više informacija!