Blagajničko izvješće i blagajnički maksimum

Svaka udruga koja barata gotovinom, mora izrađivati blagajnički izvještaj i donijeti Odluku o blagajničkom maksimumu.

DATUM: 09.02.2018.

Blagajničko izviješće je dokument u kojemu se evidentiranju sve uplate i isplate gotova novca (ulazni i izlazni računi, članarine, donacije, gotovina podignuta s bankomata te polog utrška na žiro račun). Svaka uplata i isplata mora biti praćena odgovarajućom uplatnicom ili isplatnicom. Uplatnice i isplatnice se kronoloških unose u knjigu blagajne. Knjiga blagajne se obično vodi na mjesečnoj bazi, ail dopušteno ju je voditi i za drugačije vremensko razdoblje.

Blagajničke uplate i isplate

Svaka isplata gotovog novca mora imati odgovarajuću isplatnicu te dokument na temelju kojega se novac isplaćuje (npr. račun dobavljača, obračun putnog naloga). Također svaka uplata gotovog novca mora imati odgovarajuću uplatnicu te dokument na temelju kojega se novac uplaćuje u blagajnu udruge (npr. ugovor o donaciji, račun izdan kupcu). Uplatnice i isplatnice moraju biti numerirane. Početak poslovne godine započinjemo s brojem 1 (i za uplatnice i za isplatnice) i pratimo niz do kraja poslovne godine. Ako ispunjavamo blok uplatnica i isplatnica, svaku poslovnu godinu započinjemo s novim blokom (ne nastavljate pisati u blok od prošle godine).

Knjiga blagajne – blagajničko izvješće

Na kraju mjeseca uplatnice i isplatnice prepisujete u blagajnički izvještaj prema datumu uplate/isplate. Ako udruga nema veliki promet u blagajni, blagajnički izvještaj ne mora izrađivati na mjesečnoj bazi. Na početku godine ne smijete zaboraviti prepisati stanje blagajne s 31.12. prethodne godine. Blagajnički izvještaj udruga može voditi i elektronski.

Člankom 54. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu propisano je da knjiga blagajne (blagajničko izvješće) sadrži najmanje sljedeće podatke:

  1. redni broj,
  2. datum,
  3. broj i oznaku knjigovodstvene isprave,
  4. opis poslovne promjene,
  5. iznos gotovinske novčane transakcije.

Blagajnički maksimum

Udruga koja vodi knjigu blagajne mora obavezno donijeti Odluku o blagajničkome maksimumu. Blagajnički maksimum je količina novca koji udruga može zadržati preko noći. Udruga mora na kraju dana položiti na žiro račun sav novac iznad blagajničkoga maksimuma. Ako udruga ne barata gotovinom nije obvezna voditi knjigu blagajne.

Neprofitna organizacija koja ima blokirani račun u banci (u Jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa), ne smije plaćati gotovim novcem i zadržavati novac u blagajni. Sav primljeni gotov novac mora odmah uplatiti na račun u banci, najkasnije idući radni dan.